Termeni si conditii - Homefinders.ro

Termeni si condiţii (de utilizare a site-ului Home Buying Service S.R.L.)

Drepturi de Autor Home Buying Service S.R.L.

Home Buying Service S.R.L. vă autorizează să copiaţi documentele publicate de Home Buying Service S.R.L., aflate pe Internet, doar pentru uz personal sau non-comercial, cu condiţia ca orice copie a acestor documente să păstreze toate drepturile de autor şi alte notificări legate de drepturi de proprietate intelectuală conţinute în respectivul document. Cu excepţia cazurilor prevăzute în mod expres, nimic din prezentul alineat nu trebuie interpretat ca acordând orice licenţă sau drept de orice fel cu privire la drepturile de autor ale Home Buying Service S.R.L. Niciun material disponibil pe site-ul web Home Buying Service S.R.L. nu poate fi stocat, multiplicat sau transmis prin orice mijloace, inclusiv, fără a se limita la mijloace mecanice, electronice, scanare, fotocopiere sau înregistrare, fără permisiunea prealabilă şi scrisă a Home Buying Service S.R.L.

Drepturi de proprietate intelectuala

Home Buying Service, logo-ul Home Buying Service, precum şi toate denumirile produselor care apar pe site-ul nostru web sunt mărcile comerciale şi/sau mărci deţinute de către Home Buying Service S.R.L., şi asupra niciunei mărci comerciale sau marca de alt tip nu se acordă nicio licenţă, aşa cum nu se acordă nicio licenţă nici în legătură cu materialele conţinute pe site-ul web Home Buying Service.

Home Buying Service S.R.L. este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conţinutului acestui site, inclusiv, fără limitare, la articolele, textele, fotografiile, ilustraţiile, clipurile muzicale, audio şi video.

Protecţia datelor private şi a datelor cu caracter personal

În măsura în care în momentul accesarii site-ului web Home Buying Service S.R.L. se răspunde cu informaţii, inclusiv întrebări, comentarii sau sugestii cu privire la conţinutul site-ului Home Buying Service S.R.L., aceste informaţii sunt considerate a fi non-confidenţiale şi Home Buying Service nu va avea nicio obligaţie cu privire la aceste informaţii, şi va fi liberă să reproducă, utilizeze, dezvăluie şi distribuie informaţiile altor persoane şi/sau entităţi, fără limitare. Home Buying Service S.R.L. va avea libertatea de a folosi orice idei, concepte, know-how sau tehnici conţinute în aceste informaţii, astfel cum au fost definite mai sus, pentru orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la dezvoltarea, promovarea şi comercializarea serviciilor care încorporează astfel de informaţii.

În măsura în care acest site este accesat, anumite date cu caracter personal ar putea fi colectate în mod manual sau automat. Procesarea datelor cu caracter personal se face respectând dispoziţiile Legii 677/2001. Prin oferirea de date cu caracter personal prin intermediul acestui site, proprietatea Home Buying Service S.R.L., sunteţi de acord că astfel de data vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile legale şi cu politica noastră de confidenţialitate.

Site-ul web Home Buying Service S.R.L. nu poate fi folosit pentru a publica date sau informaţii cu caracter personal ale unei terţe părţi.

Condiţii generale de utilizare

Home Buying Service S.R.L. nu oferă garanţii sau reprezentări, fie explicite sau implicite, de comercializare pentru un anumit scop sau de orice altă natură pentru informaţiile cuprinse în conţinutul acestui site. Informaţiile de pe acest site pot include inadvertenţe tipografice.

Toate materialele conţinute pe site-ul Home Buying Service S.R.L. au fost publicate în scopuri informative şi nu constituie oferte ferme de a contracta. De asemenea, în măsura în care anumite materiale publicate nu sunt proprietatea Home Buying Service S.R.L., Home Buying Service S.R.L. nu va putea fi ţinut răspunzător pentru acurateţea, validitatea şi/sau valabilitatea acelor informaţii şi materiale publicate. Pentru a obţine informaţii relevante cu privire la serviciile pe care le solicitaţi vă sfătuim să contactaţi un reprezentant al Home Buying Service S.R.L.

Home Buying Service S.R.L. nu va putea fi ţinut răspunzător faţă de nicio persoană sau entitate pentru orice daune directe, indirecte, speciale, incidente, subsecvente sau alt fel de daune ce ar putea avea la bază utilizarea acestui site web sau orice alt site web care este legat de Home Buying Service, inclusiv, fără a se limita la, orice profituri pierdute, întreruperea activităţii sau pierderea de informaţii.

Orice modificare cu privire la capitolul “Termeni si condiţii” va intra în vigoare la data publicării pe site-ul Home Buying Service S.R.L.